parallax background

Nasz regulamin

REGULAMIN Ośrodka - domków " Przy Morzu"

 

1. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu

2. Rezerwacja domku nastąpi po wpłacie zadatku. Pozostałą część należności za cały pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu.

3. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie Ośrodka, spowodowane nie z winy właściciela Ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku po 10 dniach od zawarcia umowy.

4. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów ( osoby palące prosimy

o wychodzenie na taras a w trosce o czystość korzystanie z popielniczek).

5. Nasi goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych domku i obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

6. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za przedmioty, rzeczy, pieniądze oraz pojazdy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka oraz parkingu.

7. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać kuchenki elektrycznej bez nadzoru nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych, mogących powodować zagrożenie pożarowe.

8. Zakaz rozpalania grilla na tarasach domków ze względu na konstrukcję drewnianą.

9. Szanowni Państwo, nasz obiekt udostępnia dla dzieci bezpłatny plac zabaw, ale przebywanie dzieci na terenie placu zabaw może odbywać się tylko pod opieką osoby dorosłej. Osoby dorosłe, rodzice, opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i rozważne korzystanie przez dzieci z atrakcji.

10. Właściciel Ośrodka nie wyraża zgody na pobyt zwierząt w domkach.

11. Na terenie Ośrodka obowiązuje doba noclegowa i trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00 dnia następnego oraz cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00.

12. Właściciel zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu ośrodka/domku przez Gości, nie przestrzegających Regulaminu – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym sąsiadom.

13. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.

14 W przypadku wcześniejszego wyjazdu w trakcie trwania pobytu, pozostała, niewykorzystana kwota za pobyt nie zostaje zwracana.

15. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie ośrodka w godz. od 8:00 do 23:00.

16. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim.

17.Cena usług świadczonych przez właściciela domków nie obejmuje żadnego ubezpieczenia.

18. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za brak prądu lub wody wynikłych z przyczyn niezależnych od właściciela.

19.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego jak również decyzje osoby obsługującej ośrodek.

20.Obowiązuje kaucja w wysokości 200 zł/domek, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu.

21.Wpłata zadatku za pobyt jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i akceptacją powyższego Regulaminu.

 

 

Życzymy udanego pobytu :)

Zapraszamy do kontaktu!